Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 2006, trường thuộc xã đặc biệt khó khăn cách xa trung tâm huyện 20km nằm ở phía đông nam